หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

วจก.ประชุมเตรียมพร้อมวารสารวิทยาการจัดการ เข้าสู่ TCI ฐาน 1
        เมื่อเร็วๆนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS)   จัดประชุมเต ...
2019-09-12 10:13:15
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
       วันที่ 20 สิงหาคม 2562    คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุ ...
2019-08-21 11:10:44
ICMSIT 2019 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
       วันที่ 14 มิถุนายน 2562  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-06-27 10:24:04
10 เทรนด์การตลาด-พฤติกรรมผู้บริโภค 2018 – 2019 เมื่อ“Disruptive World” รุนแรงขึ้น!!
ตอนที่ 1 สรุป 10 เทรนด์การตลาด-พฤติกรรมผู้บริโภค 2018 – 2019 เมื่อ“Disruptive ...
2019-06-27 10:22:41
จบปัญหา ‘นั่งทั้งวัน งานไม่เสร็จ’ ด้วย 8 วิธีดึงสติให้อยู่กับงานตรงหน้า
จบปัญหา ‘นั่งทั้งวัน งานไม่เสร็จ’ ด้วย 8 วิธีดึงสติให้อยู่กับงานตรงหน้า    ...
2019-05-28 09:49:03
MARKETING 4.0 : การคัดสรรทิศทางการตลาดแห่งยุค
MARKETING 4.0 : การคัดสรรทิศทางการตลาดแห่งยุคMARKETING 4.0 เห็นจั่วหัวมาด้วยเลข 4.0 แบบนี้ เชื่ ...
2019-05-28 09:38:28
ข่าวย้อนหลัง