หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศ Missteen Universe 2018
     นางสาวนาตาลี คาซิมพู (น้องนา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการต ...
2018-12-12 13:39:34
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
      วันที่ 4 ธันวาคม 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณ ...
2018-12-04 11:40:56
เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ ...
2018-12-03 13:03:10
โครงการจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ...
2018-11-12 12:09:09
สกว. ประชุมร่วมคณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์หารือ ผลักดันโครงการวิจัยมุ่งเป้า
       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ ...
2018-11-12 10:39:34
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
            คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสร ...
2018-11-05 12:20:40
ข่าวย้อนหลัง