ติดต่อเรา


แขนงการตลาด
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1อาจารย์ดร.ณัฐพงษ์เตชะรัตนเสฏฐ์www.teacher.ssru.ac.th/nattapong_te/nattapong.te@ssru.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัมมามนตร์คุณรัตนาภรณ์www.teacher.ssru.ac.th/julairat_kh/julairat.kh@ssru.ac.th
3อาจารย์ดร.พัฒนาศิริโชติบัณฑิตwww.teacher.ssru.ac.th/pattana_si/pattana.te@ssru.ac.th
4อาจารย์
วรางคณาจิตราภัณฑ์www.teacher.ssru.ac.th/varangkana_ch/varangkana.te@ssru.ac.th
5อาจารย์
จริญาโพธิเวชเทวัญwww.teacher.ssru.ac.th/jiraya_po/jiraya.te@ssru.ac.th
6อาจารย์
พรรณรังสีอินทร์พยุงwww.teacher.ssru.ac.th/pannarungsri_in/pannarungsri.te@ssru.ac.th
7อาจารย์
เทพเหมือนฟูwww.teacher.ssru.ac.th/thep_mu/thep.te@ssru.ac.th
8อาจารย์
ชัชรินทร์ศาสตร์เสริมwww.teacher.ssru.ac.th/chatcharin_sa/chatcharin.te@ssru.ac.th
9อาจารย์
ชุติมาคล้ายสังข์www.teacher.ssru.ac.th/chutima_kl/chutima.te@ssru.ac.th
10อาจารย์ดร.อิทธิภูมิพรหมมาwww.teacher.ssru.ac.th/ittipoom_pr/ittipoom.pr@ssru.ac.th